ĐỐI TÁC YBS

LIÊN HỆ

YBS Việt Nam
63 Võ Thị Sáu, Phường 6, Quận 3, HCMC.

Điện thoại: (+84) 8 3820 4347
Di động: (+84) 908 936 214
Email: john.p@ybs.com.vn
Skype: procurement01
Webiste: www.yourbuyingsolution.com.vn
© 2016 YBS - All Rights Reservedtopuxd.com